ČAS-OPIS 1989

Vzdelávacie aktivity

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG pripravuje edukačné aktivity a metodické články pre pedagógov základných, stredných a vysokých škôl. Pre projekt Čas-opis 1989 sme v spolupráci so stredoškolským učiteľom a občianskym aktivistom Jurajom Smatanom vytvorili materiál podporujúci výskumnú a objavnú činnosť študentov.

Štyri medziodborové články zamerané na otázky Nežná revolúcia – pravda – konšpirácia – lož? priblížia na príklade tém Novembra 1989 princípy, vznik a šírenie konšpiračných teórií. Články sú metodickou pomôckou pre výučbu dejepisu, občianskej náuky a mediálnej výchovy k téme Nežnej revolúcie a jej presahov do súčasnosti.

Prvý článok približuje tému konšpiračných teórií cez skutočný prípad košickej školy z roku 2012. Prostredníctvom série metodických zadaní študenti kritickým uvažovaním konfrontujú pravdy, tvrdenia a nepravdy o Nežnej revolúcii, šírené populárnymi aj referátovými zdrojmi.

Metodické materiály si môžete stiahnuť a vytlačiť.