ČAS-OPIS 1989

Otvorenie médií

Mediálny priestor obdobia pred rokom 1989 charakterizovalo míňanie sa masovokomunikačných prostriedkov a ich „reprezentácie“ reality so skutočnosťou. Napriek istému perestrojkovému kriticizmu, zjavnému napríklad z reportáží niektorých kinožurnálov, „čítanie“ reality stále moderovala cenzúra a určovali záujmy komunistickej propagandy.

Hoci režim a jeho socialistický mechanizmus zjavne zlyhávali, médiá mu do poslednej chvíle „držali chrbát“. A aj keď socialistická žurnalistika nebola celkom bezzubá – novinári sa naučili písať a čitatelia čítať „medzi riadkami“, manévrovať v medziach možného, rozhodne sa (napríklad v prípade Televíznych novín) nedalo hovoriť o objektívnom spravodajstve.

Július Koller
Július Koller

Časo-pis 1989

Letáky

Spätne nazerané, Nežná revolúcia bola veľmi rýchlym nastolením spoločenskej zmeny. To podstatné sa prakticky udialo za 10 dní – medzi 17. novembrom (zásahom na Národní třídě) a 27. novembrom (dňom generálneho štrajku). Za týchto „10 dní, ktoré otriasli Československom“ sa sprvu informácie šírili alternatívnymi cestami, neskôr už aj oficiálne. Najmä letáky …

Štúdio Dialóg

Prvý živý televízny full time prenos Štúdia Dialóg sa uskutočnil 24. novembra 1989 vo večerných hodinách, pričom tu rozbehnutý dialóg nasledoval každý ďalší večer v pomítingových hodinách. Rôzne nakonfigurovaná skupina hostí, aranžovaná na niekoľko kamier a jemne usmerňovaná moderátormi (napr. Vojtech Hron), tu v živom vysielaní diskutovala na horúce témy dňa. …
Bohuslav Piatko
Bohuslav Piatko

Člen Koordinačného výboru VPN v Čs. rozhlase na Slovensku a vedúci vysielania VPN Slovo má verejnosť

Bohuslav Piatko
Bohuslav Piatko

Člen Koordinačného výboru VPN v Čs. rozhlase na Slovensku a vedúci vysielania VPN Slovo má verejnosť