ČAS-OPIS 1989

Študentské hnutie

Dynamickú atmosféru roku 1989 vnímala aj novembrová generácia študentov. Politické dianie v okolitých krajinách a vlažná reakcia ČSSR na všadeprítomný spoločenský pohyb sa dali sledovať medzi riadkami správ z oficiálnych médií či z vysielania Slobodnej európy.

Študenti Univerzity Komenského sa začali aktivizovať už počas leta a jesene. Na katedrách žurnalistiky, filozofie, histórie či knihovedy spoločne vytvárali priestory na diskusie a publikovanie názorov na dianie doma i v zahraničí. Zapájali sa do aktivít ochranárskeho spolku, začali vydávať vlastný samizdat s názvom Proglas a čoraz viac zdôrazňovali potrebu školskej reformy.

V rámci akcie „Prečo nie SZM“ študenti UK hromadne vystúpili zo Socialistického zväzu mládeže – ideologickej organizácie riadenej Komunistickou stranou s cieľom normalizovať mladých ľudí a regrutovať budúcich straníkov. Mnohých študentov mali za tento protest vylúčiť z univerzity, udalosti v krajine ale čoskoro nabrali rýchly spád.

Milan Novotný
Milan Novotný

člen 1. štrajkového výboru študentov

Milan Novotný
Milan Novotný

člen 1. štrajkového výboru študentov

17. november v Prahe

Milan Novotný
Milan Novotný

člen 1. štrajkového výboru študentov

Pouličné plagáty

Generálny štrajk

Brutálny zásah voči demonštrantom v Prahe hlboko znepokojil verejnosť naprieč celým Československom. Občianske protesty upevňovali v spoločnosti čoraz intenzívnejšie požiadavku demokracie a slobodných volieb. V pondelok 27\. novembra sa po vyše 50 rokoch konal na celom území Československej socialistickej republiky vopred ohlásený generálny štrajk. Prebiehal medzi 12:00 a 1…

Časopis Zmena

Vlak Nežnej revolúcie

6\. decembra, dva týždne od vypuknutia masových demonštrácii, vypravili slovenskí vysokoškoláci z Bratislavy do Košíc vlak. Niesol priliehavý názov – Vlak nežnej revolúcie. Akcia bola výsledkom spontánnej a zároveň pohotovej reakcie študentských aktivistov a aktivistiek, ktorým významným podielom pomohli aj železnice Východnej dráhy – na jej zorganizovanie stačilo pr…