ČAS-OPIS 1989

Ľuba Lacinová

Ľuba Lacinová, dnes vedúca laboratória biofyziky v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, sa počas vysokoškolského štúdia pred revolúciou v 1989 venovala aj fotografovaniu. V tom čase boli aj záujmové činnosti organizované v obvodných kultúrnych a spoločenských strediskách (ObKaSS), ktoré pravidelne organizovali výstavy a rôzne súťaže.

Lacinová dostala 17.11.1989 cenu na výstave Fotografia Academica v Pardubiciach, za pomerne kritické fotografie z Moskvy. Cenu si prevzala od Jána Šmoka, zakladateľa samostatnej katedry fotografie na pražskej FAMU.

K ochranárskym aktivitám sa dostala vďaka Lýdii Šuchovej, ktorá bola jednou zo zakladateliek Stromu života. Lacinová sa zapojila najmä do záchranných akcií zameraných na technické a kultúrne pamiatky, ktoré systematicky fotografovala a dokumentovala.