ČAS-OPIS 1989

Sviečková manifestácia

Sviečková manifestácia 25. marca 1988 bola prvým protestným zhromaždením na Slovensku počas obdobia normalizácie. Zorganizovali ju členovia skrytej cirkvi a odohrala sa na Hviezdoslavom námestí. Išlo o prvé alternatívne a masové využitie verejného priestoru.

Manifestácie sa zúčastnilo viac ako 3 000 ľudí, ďalších približne 6 000 až 7000 zostalo zablokovaných Verejnou bezpečnosťou v okolitých uliciach. Účastníci držali zapálené sviečky na znak podpory troch požiadaviek: slobodného vymenovania biskupov, plnej náboženskej slobody a úplného dodržiavania občianskych práv.

Spôsobom prezentovania svojich požiadaviek – na zhromaždení nezazneli žiadne prejavy, neobjavili sa žiadne transparenty – bola táto manifestácia v ostrom protiklade k oficiálnym zhromaždeniam pod záštitou komunistickej strany, ktoré boli do detailu zorganizované a preplnené podpornými transparentmi.