ČAS-OPIS 1989

Štúdio Dialóg

Prvý živý televízny full time prenos Štúdia Dialóg sa uskutočnil 24. novembra 1989 vo večerných hodinách, pričom tu rozbehnutý dialóg nasledoval každý ďalší večer v pomítingových hodinách. Rôzne nakonfigurovaná skupina hostí, aranžovaná na niekoľko kamier a jemne usmerňovaná moderátormi (napr. Vojtech Hron), tu v živom vysielaní diskutovala na horúce témy dňa. Štúdio Dialóg trvalo približne 90 minút, zostavu hostí skladali situačne a dramaturgia improvizovala.

Program mal obrovskú sledovanosť. Spätne možno hovoriť o škole demokracie, o (s)tvorení občianskeho diskurzu, zároveň sa však dali rozpoznávať prvé stopy osobných iniciatív nad rámec „pravidiel dialógu“, prvé šumy v diskusii. Názov relácie bol príznačne symbolický – pojem dialóg ako opak násilia patril medzi najopakovanejšie a najžiadanejšie „hodnoty“ zo strany protestujúcich občanov.