ČAS-OPIS 1989

Ján Lörincz

Fotografie Jána Lörincza sa v médiách objavujú pravidelne pri výročiach 21. augusta 1968 a 17. novembra 1989. Okupáciu Československa sovietskymi vojskami fotograficky zdokumentoval už ako osemnásť ročný. Vtedy to robil, ako sám priznal, z akejsi mladíckej nerozvážnosti, neuvedomujúc si reálnu hrozbu.

V roku 1989 bol však znovu všade tam kde sa tvorila história a tentokrát už cieľavedome dokumentoval nie len zhromaždenia na námestiach, ale aj zákulisie VPN, rôzne meetingy a akcie. Na fotografiách zachytil známych tribúnov revolúcie, protestujúcich, ale aj atmosféru ulíc oblepených plagátmi a letákmi.

Hoci pôvodne vyštudoval psychológiu, dodnes sa profesionálne venuje fotografovaniu. Lörincz nie je autorský dokumentarista s ambíciou sebaprezentácie na výstavách. Je to fotoreportér-žurnalista, ktorého médiom sú (práve) médiá a cieľom zachytiť tep dejín - zblízka a dôkladne.

Ahoj Európa! Pochod Bratislava – Hainburg

Jedným z pamätných momentov ponovembrových udalostí, ako aj dôkazom silnejúcej občianskej angažovanosti, bolo zorganizovanie tzv. pochodu „Ahoj Európa“. Výlet, ktorého štartovacím bodom bol bratislavský Sad Janka Kráľa a cieľovou zastávkou Hainburg an der Donau až na druhej strane železnej opony, iniciovali čelní predstavitelia VPN Ladislav Snopko, Ján Budaj, Martin Bú…