ČAS-OPIS 1989

Nacionalizmus

Krátko po posledných demonštráciách novembra a decembra 1989 sa začali na slovenských námestiach objavovať nacionalisti. Znaky Verejnosti proti násiliu (VPN) vystriedali slovenské štátne znaky. Podobizne Václava Havla či Alexandra Dubčeka nahradili nadrozmerné fotografie Jozefa Tisa, prezidenta vojnovej Slovenskej republiky. Objavili sa aj mapy, na ktorých bolo Slovensko hrubou červenou čiarou oddelené od Česka a Maďarska.

Na program dňa sa dostali otázky slovenskej samostatnosti, vzťah k susedným národom a národnostným menšinám. Hoci nacionalistické manifestácie nikdy nedosiahli rozmer tých novembrových (a decembrových), boli verejným prejavom rozrastajúceho sa nacionalistického hnutia. Hneď na začiatku sa objavilo niekoľko nacionalistických prúdov. Tie sa pomerne rýchlo dostali do vzájomného konfliktu.

Petra Hanáková
Petra Hanáková

Kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG