ČAS-OPIS 1989

Konšpiračné teórie

Pád komunizmu, podobne ako mnohé iné náhle a radikálne zmeny, bol sprevádzaný vlnou špekulácií. Vznikli viaceré konšpiračné teórie o tom, prečo a ako padol komunistický režim tak rýchlo a hladko. Podľa jednej z najpopulárnejších konšpirácií pád komunizmu režírovali samotní komunisti, pričom kľúčovú úlohu pomocníka a vykonávateľa zohrala komunistická tajná služba Štátna bezpečnosť.

Vznik sprisahaneckých teórií okolo Novembra 1989 nie je prekvapivý z viacerých dôvodov. Jedným z nich je skutočnosť, že kultúra konšpirácií prekvitala a bola plne podporovaná už počas samotného komunizmu. Na stránkach komunistickej tlače, v televízii, ale aj v rámci prejavov najvyšších predstaviteľov sa dlhodobo objavovali príbehy a obrazy, ktoré vytvárali nové a reprodukovali už staršie konšpiračné teórie.

Vzdelávacie aktivity

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG pripravuje edukačné aktivity a metodické články pre pedagógov základných, stredných a vysokých škôl. Pre projekt Čas-opis 1989 sme v spolupráci so stredoškolským učiteľom a občianskym aktivistom Jurajom Smatanom vytvorili materiál podporujúci výskumnú a objavnú činnosť študentov. Tri medziodborové články zamerané na otázky Než…