ČAS-OPIS 1989

Demonštrácie

Prvé občianske zhromaždenia v Umeleckej besede, na Hviezdoslavovom a Gottwaldovom námestí sa rýchlo rozrastali a čoskoro si mohutnosť davu vyžiadala väčšie priestranstvo. Ľudí neodradilo sychravé počasie, ani strach z represívnych zložiek.

Pri stavaní prvých provizórnych tribún na Námestí Slovenského národného povstania ešte stále nebolo isté, či režim proti demonštrujúcim nezasiahne podobne násilne ako na Národní třídě. Štátna bezpečnosť, armáda a ľudové milície boli v pohotovosti, pričom v komunistickom vedení nepanovala jasná zhoda v tom, ako na situáciu reagovať.

V normalizovanom Československu sa občania nemohli svojpomocne zhromažďovať, prax v organizovaní protestov preto chýbala. Zabrániť agresívnym náladám, otvoriť tribúnu ľuďom z davu a zároveň ju udržať v medziach kultivovaného prejavu nebolo takou samozrejmosťou, ako sa nám s odstupom času môže zdať.

Július Koller
Július Koller

Časo-pis 1989

Petra Hanáková
Petra Hanáková

Kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG

Július Koller
Július Koller

Časo-pis 1989

Július Koller
Július Koller

Časo-pis 1989