ČAS-OPIS 1989

Andrej Zeman

Andrej Zeman sa na novembrových mítingoch s fotografovaním len zoznamoval. Začiatkom novembra 1989 si zadovážil nový fotoaparát na kinofilm a stal sa členom fotokrúžku Roland, ktorý viedla Ľubica Lacinová. S ňou ho spájala aj ochranárska činnosť, ku ktorej sa dostal po skončení štúdia na elektrotechnickej fakulte. Časť posledných letných prázdnin v roku 1986 strávil v tábore Stromu života v Banskej Štiavnici a neskôr sa začal zapájať aj do aktivít bratislavských ochranárov a fotograficky ich dokumentovať.

Vo výbere Zemanových fotografií k novembrovým udalostiam nájdeme najmä mítingy na námestí SNP a ich heslá na plagátoch a transparentoch. Fotograf si v dave všíma emócie jednotlivcov, či už známych osobností, pozorne načúvajúcich párov, skupiniek alebo detí. Najmä nočné zábery z námestia majú priam mystickú atmosféru dejinného okamžiku.

V rokoch 1991 až 1994 absolvoval Zeman bakalárske štúdium na Institutu tvůrčí fotografie v Opave a v roku 1995 prijal ponuku neziskovej organizácie CEPA venovať sa fotografickej dokumentácii života obyvateľov obcí ohrozených plánovanou výstavbou vodných diel Slatinka, Ďubákovo a Mojšova Lúčka. V súčasnosti sa fotografovaniu venuje len súkromne.