ČAS-OPIS 1989

Verejnosť proti násiliu

Politické hnutie, ktoré sa zhostilo úlohy moderovať priebeh revolúcie, vzniklo spontánne a jeho členovia a členky v mnohých ohľadoch „improvizovali“. Viacerí pochádzali z akademického, vedeckého, ochranárskeho či umeleckého prostredia, nemali skúsenosti s politikou, riadením alebo verejným vystupovaním a spočiatku im chýbalo aj materiálne zázemie. Organizovať stotisícové zhromaždenia, komunikovať s občanmi naprieč krajinou a hovoriť v ich mene sa učili takpovediac za chodu. Ich výhodou bolo autentické a neformálne vystupovanie, kontrastujúce so škrobenými predstaviteľmi oficiálnej moci, a tiež dôsledná snaha apelovať na pozitívne vlastnosti svojho publika – kultivovanosť a spolupatričnosť.

Politika mala byť pre hnutie najmä prostriedkom na dosiahnutie zmien v spoločnosti, nie cieľom – mnohí členovia a členky sa chceli po zmene režimu vrátiť k svojim pôvodným povolaniam. Dúfali totiž, že otvorenie politického systému priláka nových a schopných ľudí, ochotných spravovať krajinu v súlade s hodnotami revolúcie. Neskúsenosť a zdráhavý postoj k politike napokon viedli k rozkolom a postupnému zániku hnutia. Verejnosť proti násiliu tak predstavuje príklad revolučnej sily, ktorá nadobudnutú moc držala relatívne krátko.

Študentské hnutie

Študenti a študentky tvorili kľúčovú zložku revolúcie a výrazne ovplyvnili jej priebeh a charakter.
Július Koller
Július Koller

Čas-opis 1989

Generálny štrajk

Brutálny zásah voči demonštrantom v Prahe hlboko znepokojil verejnosť naprieč celým Československom. Občianske protesty upevňovali v spoločnosti čoraz intenzívnejšie požiadavku demokracie a slobodných volieb. V pondelok 27\. novembra sa po vyše 50 rokoch konal na celom území Československej socialistickej republiky vopred ohlásený generálny štrajk. Prebiehal medzi 12:00 a 1…

Ahoj Európa! Pochod Bratislava – Hainburg

Jedným z pamätných momentov ponovembrových udalostí, ako aj dôkazom silnejúcej občianskej angažovanosti, bolo zorganizovanie tzv. pochodu „Ahoj Európa“. Výlet, ktorého štartovacím bodom bol bratislavský Sad Janka Kráľa a cieľovou zastávkou Hainburg an der Donau až na druhej strane železnej opony, iniciovali čelní predstavitelia VPN Ladislav Snopko, Ján Budaj, Martin Bú…