ČAS-OPIS 1989

Ahoj Európa! Pochod Bratislava – Hainburg

Jedným z pamätných momentov ponovembrových udalostí, ako aj dôkazom silnejúcej občianskej angažovanosti, bolo zorganizovanie tzv. pochodu „Ahoj Európa“. Výlet, ktorého štartovacím bodom bol bratislavský Sad Janka Kráľa a cieľovou zastávkou Hainburg an der Donau až na druhej strane železnej opony, iniciovali čelní predstavitelia VPN Ladislav Snopko, Ján Budaj, Martin Bútora a Milan Kňažko.

Tohto symbolického aktu masového prekročenia hranice a „otvorenia Európy“ sa zúčastnilo približne 50 000 (niektoré zdroje uvádzajú až 100 000 či 150 000) ľudí, čo prekvapilo aj samotných organizátorov. Pre väčšinu z nich išlo o vôbec prvý kontakt s demokratickým štátom západného bloku. Takisto si dav mohol prvý raz legálne obzrieť opačnú stranu hradu Devín. Tomu všetkému zodpovedala unikátna euforická atmosféra, pri ktorej sa niektorí účastníci pochodu neubránili dojatiu v momente, keď prekročili zakázané hraničné pásmo, dlhé roky obohnané ostnatým drôtom.

Július Koller
Július Koller

Časo-pis 1989