ČAS-OPIS 1989

Martin Marenčin

Martin Marenčin v roku 1989 pracoval ako zvukár v „pyramíde“ (Československý rozhlas v Bratislave), ale ako fotograf, nikým nepovolaný a nepoverený, vytvoril jeden z najrozsiahlejších fotografických dokumentov novembrových udalostí 1989 v Bratislave.

Postupoval ako skutočný dokumentarista. Zaznamenával najrozmanitejšie situácie, ktoré sa vtedy vyskytovali, venoval pozornosť masovým zhromaždeniam na námestiach, ale aj zákulisiu, snímal panoramatické pohľady. Doslova, lebo používal panoramatický objektív.

Sledoval aj detaily, ktoré viac približovali individuálnu stránku udalostí, jednotlivé ľudské mikropríbehy uprostred veľkých dejinných zvratov.

Aurel Hrabušický
Aurel Hrabušický

Kurátor zbierok moderného a súčasného umenia SNG

Aurel Hrabušický
Aurel Hrabušický

Kurátor zbierok moderného a súčasného umenia SNG

Aurel Hrabušický
Aurel Hrabušický

Kurátor zbierok moderného a súčasného umenia SNG

Aurel Hrabušický
Aurel Hrabušický

Kurátor zbierok moderného a súčasného umenia SNG

Ahoj Európa! Pochod Bratislava – Hainburg

Jedným z pamätných momentov ponovembrových udalostí, ako aj dôkazom silnejúcej občianskej angažovanosti, bolo zorganizovanie tzv. pochodu „Ahoj Európa“. Výlet, ktorého štartovacím bodom bol bratislavský Sad Janka Kráľa a cieľovou zastávkou Hainburg an der Donau až na druhej strane železnej opony, iniciovali čelní predstavitelia VPN Ladislav Snopko, Ján Budaj, Martin Bú…