ČAS-OPIS 1989

Prvé slobodné voľby

Vrcholom udalostí z novembra 1989 bolo zorganizovanie prvých slobodných a pluralitných volieb po vyše štyridsiatich rokoch. Posledné demokratické voľby sa na území Československa konali krátko po skončení druhej svetovej vojny v roku 1946.

Volebnej kampane sa v celom štáte zúčastnilo 22 subjektov – 11 v každej republike. KSČ, dovtedajší hegemón, sa stala iba jednou z pestrej ponuky strán a jej vnútrostranícke problémy prestávali byť problémami celej krajiny. Od novembra do volieb vznikali nové strany a hnutia pokrývajúce takmer celé politické spektrum. Väčšina strán vznikajúcich na našom území sa sústredila na slovenskú časť federácie. Viaceré české strany mali ambíciu pôsobiť na celom území federácie, no na Slovensku nezaznamenali väčší úspech.

Medzi kľúčové témy volieb patrila okrem opätovného budovania demokratických tradícií aj otázka ďalšieho fungovania federácie a česko-slovenských vzťahov. Voľby do Slovenskej národnej rady sa konali súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia v dňoch 8. a 9. júna 1990.

Július Koller
Július Koller

Časo-pis 1989