Spätne nazerané, Nežná revolúcia bola veľmi rýchlym nastolením spoločenskej zmeny. To podstatné sa prakticky udialo za 10 dní – medzi 17. novembrom (zásahom na Národní třídě) a 27. novembrom (dňom generálneho štrajku). Za týchto „10 dní, ktoré otriasli Československom“ sa sprvu informácie šírili alternatívnymi cestami, neskôr už aj oficiálne.

Najmä letáky boli v prvých dňoch rozhodujúcim rýchlym a bezprostredným info nosičom. Rozmnožovali sa „na kolene“ – ručným prepisovaním, prieklepom cez kopirák, xeroxom, ba už aj s pomocou počítača. V Leviciach napríklad šírili ich „message“ odvážni študenti – držiac v rukách (v prvých dňoch ešte rozhodne konšpiračný) leták, čítali ho nahlas na námestí z lavičky či vyvýšeného schodíka situačne zhluknutým skupinkám, zjavne ešte pod dohľadom ŠTB.

Svojpomocne vyrábané a zdieľané plagáty a letáky zverejňovali rôzne vyhlásenia, kolektívne statementy, základné body nových politických, spoločenských, komunikačných či etických programov. Aj prvé informácie o bratislavských mítingoch sa – formou akejsi pozvánky na nasledujúci míting – šírili aj cestou xeroxov fotografií z námestia SNP, putujúcich z ruky do ruky, či len tak anonymne konšpiračne pohodených na ulici.

Neskôr prišli na rad aj prvé farebné pohľadnice – kvázi merkantily – s logom VPN. Letáky z prvých dní nežnej revolúcie vyjadrujú v zhutnenej forme gro požiadaviek i očakávaní spoločenskej zmeny.